"თავისუფლების მწერლები"- ესეების კონკურსი

მარგარეტ ტეტჩერის ცენტრი საქართველოში Atlas Network-ის მხარდაჭერით აცხადებს ესეების კონკურსს სახელწოდებით "თავისუფლების მწერლები" თემაზე: ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისუფლება.

კონკურსი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ეკონომიკის სიღრმისეულ ანალიზს; არგუმენტირებული მსჯელობის საფუძველზე კონკურსანტებმა უნდა გააანალიზონ ეკონომიკური და პოლიტიკური თავისუფლების ურთიერთკავშირი და პასუხი უნდა გასცენ შემდეგ შეკითხვებს: რატომ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თავისუფლება? რა შესაძლებლობას ქმნის იგი თავისუფლებისთვის სახელმწიფოებრივ და ინდივიდუალურ დონეზე? რას ნიშნავს პოლიტიკური თავისუფლება და როგორ მიიღწევა ის?

კონკურსში მონაწილეობის პირობები:

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ადამიანს, რომელიც იზიარებს თავისუფლების იდეას და ლიბერალურ ფასეულობებს და არის 18-დან 30 წლამდე.

ესეების წარდგენის ბოლო ვადაა 10 ნოემბერი.

ნაშრომის წარდგენისას კონკურსანტებმა უნდა დაიცვან შემდეგი სტანდარტები:

 • ესე წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე
 • სიტყვების რაოდენობა უნდა იყოს მინიმუმ 1000 და მაქსიმუმ 1200
 • ესე უნდა მოიცავდეს სათაურს
 • ფორმატი: Word
 • ფონტი: Sylfaen
 • შრიფტის ზომა: 12
 • ხაზებს შორის დაშორება: 1.5
 • არ უნდა შეიცავდეს პლაგიატის ნიშნებს/საჭიროების შემთხვევაში შეიცავდეს სქოლიოს;
 • ესე უნდა მოიცავდეს ავტორის არგუმენტირებულ მსჯელობას/ანალიზს.
არასრულად შესრულებული ესეები საკონკურსოდ არ განიხილება!

კონკურსში მონაწილეობის მსურველს შეუძლია მხოლოდ 1 ესეს გამოგზავნა შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@thatchergeo.com

გთხოვთ subject-ში მიუთითოთ "თავისუფლების მწერლები."

გამოგზავნილ ესეს თან დაურთეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია: ელ.ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი.

კონკურსის შედეგად შერჩეული იქნება 3 გამარჯვებული, რომლებიც გამოვლინდებიან 20 ნოემბერს.

გამარჯვებული კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან ფულადი პრიზებით და მათი ესეები გამოქეყნდება საქართველოს მარგარეტ ტეტჩერის ცენტრის ვებგვერდზე.

 • I ადგილი – 500 ლარი
 • II ადგილი – 300 ლარი
 • III ადგილი – 200 ლარი

გისურვებთ წარმატებას!